skip to Main Content

Executieve functies

Heeft je kind moeite met het beginnen aan zijn taken? Vergeet je kind vaak het huiswerk te maken of vindt je kind het moeilijk om overzicht te behouden en krijgen emoties dan de vrije hand? Ziet het zelf niet zijn of haar eigen aandeel in de gebeurtenissen? Dan kan het zijn dat er sprake is van zwakke executieve functies, de uitvoerende regelfuncties. Er zijn dan stoornissen in een bepaald hersengebied.

De executieve functies zijn onder te verdelen in:
• Taakinitiatie, planning, overzicht
• Aandacht richten en volhouden
• Emotieregulatie
• Werkgeheugen
• Inhibitie (het vermogen om je gedrag af te remmen)
• Zelfinzicht
• Cognitieve flexibiliteit (het vermogen om je aan te passen als de omstandigheden veranderen)

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan. Iedere training heeft tot doel om een bepaald deelgebied van de executieve functies te verbeteren. Zo wordt met ‘Jungle Memory ‘het werkgeheugen getraind. Met ‘Ik leer leren’ krijgen kinderen slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

De training ‘Ik leer leren’ duurde slechts 6 weken, maar heeft het schoolresultaat van mijn zoon in de brugklas aanzienlijk verbeterd. Hij kan beter plannen en pakt zijn huiswerk thuis effectiever aan.

– Hanneke

executieve functies
Back To Top